Moduverse 1.5 - Tekniset tiedot
Kirjoittaja TheQ 
Kirjoittaja
Viesti
avatar

TheQ

Foorumin admin, tiedottaja

RY:n jäsen

:: Lainaa ::
Aihe: Moduverse 1.5 - Tekniset tiedot - 17/01/2010 19:50
Moduverse
Moduuleista rakentuva yhteisteos
----
Moduverse on Palikkatakomon Model Expo 2010 -tapahtumaan alunperin suunniteltu ratkaisu yhteisten rakennusprojektien tekoon. Sen ajatuksena on että harrastajat voivat rakentaa erilaisia moduuleita tiettyjen sääntöjen mukaan. Itse näyttelyssä nämä moduulit voidaan lisätä toisiinsa kiinni käyttäen TECHNIC-palikoita. Näin pienelläkin määrällä harrastajia voidaan luoda suuri kokonaisuus.

Moduulien rakenne
Jokaisella moduulilla on sama rakenne. Moduuli itsessään on 32 nuppia x 32 nuppia kooltaan ja jokaisessa nurkassa on samanlaiset kiinnityskohdat (alla esimerkki). Näiden kiinnityskohtien avulla moduulit kiinnitetään toisiinsa. Moduulien nurkkien väliset alueet saavat olla rakennettu millä tahansa tekniikalla kunhan silti jokaisessa nurkassa, jonka on tarkoitus olla muihin moduuleihin kiinnitetty on esimerkkiä vastaavia.


Kuva I: Esimerkki moduulin kulmasta, HUOM! Uusitussa moduulissamme on alhaalta päin rakennettuna: levy-levy-palikka-levy, eli yksi levy enemmän kuin tässä mallikuvassa!

Jotta moduulit sopivat hyvin toisiinsa, niiden tulee käyttää alla olevia sääntöjä:
  • Moduuli on kooltaan 32 nuppia x 32 nuppia. Yksi rakennelma voi viedä myös useamman moduulin, esimerkiksi pitkä rakennus voi viedä kaksi moduulia (64 x 32).
  • Moduuleilla on minimikorkeus joka riippuu rakennettavan yhteisteoksen säännöistä. Tavallisissa yhteisteoksissa minimikorkeus on yksi palikka ja kaksi levyä (eli yhteensä viisi levyä) mutta kaupunki-aiheisissa kokonaisuuksissa joissa käytetään yhteistä tiemoduulia (versio 2), korkeus on 2 palikkaa. Moduulin sisällä korkeus voi vaihdella kunhan ne reunat, jotka liittyvät muihin moduuleihin ovat samalla tasolla kuin muilla moduuleilla.
  • Moduulilla oleva rakennelma ei saa olla täysin moduulin reunassa kiinni ellei kyseinen reuna ole vapaa toisista moduuleista.
  • Moduuleilla tulee olla sama rakenne muiden yhteisteoksessa olevien moduulien kanssa. Näitä rakenteita on kahta eri tyyllistä: Yhteisteokset joissa käytetään tiemoduulia (versio 2) rakenne on ylhäältäpäin: levy - palikka - levy - levy kun taas muissa se on levy - palikka - levy.

Ylläolevia sääntöjä voi jossain määrin rikkoa kunhan niistä sopii Moduversen järjestejän kanssa.
---
Moduversestä rakennettavat yhteisteokset
Moduverse-moduulirakenne kehiteltiin erilaisten moduuli-teoksien pohjaratkaisuksi. Ensimmäinen tapahtuma jossa tällainen moduuli-teos ilmestyi oli Model Expo 2010 -tapahtumassa ollut ModuCity.

Yhteisteokset rakentuvat siis erilaisista Moduversen moduuleista yhdeksi edustavaksi kokonaisuudeksi. Selvyyden vuoksi yleensä yhtä moduulikokonaisuutta kutsutaan jollain tietyllä nimellä, esim. ensimmäistä näyttelyssä julkaistua kokonaisuutta kutsuttiin nimellä ModuCity, kuten yllä kerrottiin.

Koska eri moduulit voivat edustaa eri teemoja ja jokainen moduulikokonaisuus voi sisältää erilaisia moduuleita, on vaarana että moduulit sekoittuvat liikaa toisiinsa niin että kokonaisuus aiheuttaa katsojissa lähinnä ärtymystä. Jottei näin kävisi, moduulikokonaisuuksissa käytetään tiettyjä perussääntöjä joihin jokainen moduuli pohjautuu. Kun Moduversen moduuli-säännöt kertoivat millaisia moduuleiden tulisi rakenteelta olla, nämä kokonaisuus-säännöt kertovat millaisilta moduulien tulisi näyttää.

Pääajatuksena on että jokainen moduuli rakennetaan niin että se sopii kokonaisuuteen. Jokaisessa kokonaisuudessa käytetään hieman omia tapojaan muodostaa kokonaisuus mutta silti on olemassa seuraavanlainen yleissääntö: Samaan teemaan kuuluvat teokset tulevat yhteen omille alueillensa. Kullekin teema-alueelle on omat väritys-säännöt, jotka on listattu teemoittain alla olevaan listaan:

  • Town & City (Nykyaika): Nurmikossa käytetään pääasiassa vihreää, mutta seassa voi olla pieniä määriä muita vihreän sävyjä. Asvaltoitua tietä sisältävissä moduuleissa tiehen liittyvä asvaltti on väriltään mustaa, muualla tavallinen kävelykadun kivetys on ensisijaisesti VanhaaHarmaata eli OldGrey:tä (jos edellä mainittua väriä ei ole paljon, sen tilalla voi käyttää UuttaHarmaata eli MdStonea kunhan asiasta ilmoittaa ModuCityn järjestäjälle). Kaupungin rakennelmille ei yhtenäistä tyyliä ole määritelty, kunhan ne ovat ensisijaisesti nykyaikaiseen kaupunkiin sopivia rakennelmia.
  • Castle (Menneisyys): Nurmikko on väriltään vihreä mutta siinä voi käyttää muitakin vihreän sävyjä. Castle-puolen tie/polku on hiekan eli Tan:n väristä. Castle-puolella on käytössä kaikkia erilaisia Castle-alateemoja örkeistä viikinkeihin.
  • Space & Post-Apoc (Tulevaisuus): Pohjan pääväriksi vanhaa tumman harmaata. Yleisilme on asfaltti, betoni, teräs. Vihreä ja luonto on myös mukana, mutta vain omilla tarkasti rajatuilla alueillaan.

Usein laajoihin teema-alueisiin kuten kaupunkeihin tarvitaan paljon tietynlaisia perus-moduuleita esim. teitä. Nämä perusmoduulit on listattu alla olevaan listaan josta myös löytyy linkit niiden rakennusohjeisiin.

HUOM! Vesimoduulin perusrakenne on levy+levy, eli yht 2 platea vain korkeutta!
Muokattu 12 kertaa. Muokattu viimeksi 29/01/2019 22:15.


Tämä viestiketju on suljettu.